PZHGP ODDZIAŁ 0455 DALESZYCE - MORAWICA
   www.dalmor0455.dobrahodowla.pl
  Dzisiaj imieniny obchodzą: Donata, Herman, Rufin
  
 
Administrator: Wiesław Filip
 » STRONA GŁÓWNA
 » ZARZĄD ODDZIAŁU
 » KONTAKT
 » AKTUALNOŚCI
 » SEKCJE
 » WYKAZ OBRĄCZEK
 » PLAN LOTÓW
 » WSPÓŁZAWODNICTWA
 » WYNIKI LOTÓW
 » ARCHIWUM LOTÓW
 » FILMY
 » GALERIA
 » CIEKAWE STRONY
 » O AUTORZE
 » REGULAMINY PZHGP
 » DRUKI
 » GOŁĘBIE ZNALEZIONE
 » GOŁĘBIE ZAGUBIONE
 » ARCHIWUM


Opcje strony
 Strona Startowa

 Do zakładek


Oddziały
Wpisz numer oddziału i naciśnij OK, aby uzyskać o nim informacje.

Tłumaczenie Strony(?)
Odwiedzin: 3155OGŁOSZENIE PRYWATNE 

Sprzedam ZEGAR BRICON SPEEDY G -5881 /oryginalny belgijski/.W zestawie antena jednopolowa oraz czteropolowa, zasilacz Bricon -1szt./700mA/ i 1szt./1500mA/, kabel antenowy- 3m,5m, uchwyt do zegara, pokrowiec na zegar, szczypce do tipesów, przewód do podłączenia zegara do akumulatora/ w przypadku braku napięcia w sieci /, instrukcja obsługi. Telefon kontaktowy:882-704-458. Cena do uzgodnienia.

Dodano 04.04.2020

KOMUNIKAT

W związku z Komunikatem 3/2020 Zarządu Okręgu Kielce wyznaczającym termin przesłania pocztą elektroniczną spisów gołębi dorosłych na 2020 Zarząd Oddziału Daleszyce-Morawica wyznacza dla wszystkich sekcji termin złożenia spisów u skarbników do dnia 12 kwietnia 2020. Jest to termin ostateczny!!!!

Spisy należy sporządzić i oddać  w 2 egzemplarzach.

Spis ma posiadać potwierdzenie szczepienia gołębi na paramyksowirozę przez lekarza weterynarii. Spisy nie podbite lub bez zaświadczeń weterynaryjnych nie będą przyjęte.

Spisy muszą posiadać pełny adres hodowcy-hodowli, numer telefonu kontaktowego hodowcy oraz wpisana informacja czy hodowca leci na zegar czy bez zegara.

UWAGA!!!

Hodowcy, którzy mają zamiar brać udział we współzawodnictwie olimpijskim o Mistrzostwo Polski DERBY w lotach gołębi rocznych zobowiązani są do złożenia oprócz spisu głównego odrębnego spisu / 2egz. / zawierającego 15 gołębi zaobrączkowanych obrączkami DERBY. Odpowiedni druk do sporządzenia tego spisu jest do pobrania w zakładce DRUKI. 

Prezes Oddziału Sylwester StępieńDodano 24 marca 2020

K O M U N I K A T

Zarząd Okręgu Ki

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi kolejnymi zakazami i ograniczeniami w Polsce, obowiązującymi do 11 kwietnia 2020 r, dotyczącymi przemieszczania się oraz organizowania zgromadzeń,  Zarząd Oddziału Daleszyce-Morawica odwołuje planowane oddawanie w dniu 29.03.2020 /niedziela/ spisów gołębi dorosłych, a także zebrania przedlotowe.

Informacje odnośnie organizacji sezonu lotowego w 2020 roku będą podawane na bieżąco.

Prezes Oddziału Sylwester Stępień


Dodano 16 marca 2020

K O M U N I K A T


       W związku z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi z tego tytułu restrykcjami dotyczącymi ochrony osób przed zarażeniem Zarząd Oddziału Daleszyce-Morawica przesuwa termin składania spisów z dnia 22.03.2020  na dzień 29.03.2020/niedziela/.

Hodowcy, którzy sporządzili już spisy gołębi dorosłych na 2020 mogą je składać u skarbników poszczególnych sekcji dokonując jednocześnie stosownych opłat.

W przypadku jakichkolwiek zmian Hodowcy będą informowani na bieżąco.

Prezes Oddziału Sylwester Stępień

 


Umowa rejonu lotowego na 2020 rok /kliknij!!/U W A G A !!!!!

 DRUK SPISU GOŁĘBI ROCZNYCH "DERBY" NA ROK 2020 /do pobrania!!!/


KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW SEKCJI

WOLA JACHOWA


Dodano 06 marca 2020                        

W dniu 22.03.2020 /niedziela/ o godz.14:00 w świetlicy wiejskiej w Napękowie odbędzie się zebranie przedlotowe Sekcji Wola Jachowa. Podczas zebrania będzie można złożyć spisy gołębi dorosłych oraz dokonać wszelkich opłat na Sezon Lotowy 2020.

Prezes Sekcji Tomasz Stępień
KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW SEKCJI

DALESZYCE


Dodano 4 marca 2020

             W dniu 22 marca 2020 (niedziela) o godzinie 16:00 w siedzibie Sekcji Daleszyce odbędzie się zebranie przedlotowe. W czasie zebrania przyjmowane będą spisy gołębi dorosłych na sezon lotowy 2020 /2 egz./ sporządzone zgodnie z wymogami przedstawionymi w komunikacie zamieszczonym na stronie poniżej oraz opłaty regulaminowe.


Obecność członków sekcji na zebraniu obowiązkowa!!!!


Prezes Sekcji Kamil Grzywa


KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW SEKCJI

MORAWICA


Dodano 03 marca 2020

W dniu 21 marca 2020 (sobota) o godzinie 16:00 /w siedzibie sekcji - za apteką/odbędzie się zebranie przedlotowe.Na zebranie należy przynieść spisy gołębi dorosłych/2 egz./sporządzone zgodnie z wymogami przedstawionymi w komunikacie zamieszczonym na stronie poniżej.

Obecność na zebraniu obowiązkowa!!!!


Prezes Sekcji Mateusz Kwiecień


KOMUNIKAT

 

Dodano 29 lutego 2020                                          

 

SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH W 2020r.


SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH w 2020 roku należy złożyć u Skarbników Sekcji najpóźniej do dnia 22 marca 2020 (niedziela) wyłącznie na druku obowiązującym w 2020 roku . Druki do pobrania na stronie internetowej w zakładce DRUKI.

Spisy należy sporządzić i oddać  w 2 egzemplarzach.

Spis ma posiadać potwierdzenie szczepienia gołębi na paramyksowirozę przez lekarza weterynarii. Spisy nie podbite lub bez zaświadczeń weterynaryjnych nie będą przyjęte.

Spisy muszą posiadać pełny adres hodowcy-hodowli, numer telefonu kontaktowego hodowcy oraz wpisana informacja czy hodowca leci na zegar czy bez zegara.

UWAGA!!!

Hodowcy, którzy mają zamiar brać udział we współzawodnictwie olimpijskim o Mistrzostwo Polski DERBY w lotach gołębi rocznych zobowiązani są do złożenia oprócz spisu głównego odrębnego spisu / 2egz. / zawierającego 15 gołębi zaobrączkowanych obrączkami DERBY. Odpowiedni druk do sporządzenia tego spisu jest do pobrania w zakładce DRUKI.

Informacja jak należy sporządzić w/w spis znajduje się w dolnej części druku. 

Prezes ds. org. Lotów  Jacek Sabat

 

  Dodano 2 lutego 2020

ZAPROSZENIE

          Działając na podstawie §52 i §53 Statutu PZHGP Oddział Daleszyce - Morawica zwołuje w niedzielę 16.02.2020r. o godzinie 10:00 Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału, które odbędzie się w  świetlicy w Niwkach.

Proponowany porządek obrad:

1.        Powitanie delegatów oraz zaproszonych gości.

2.        Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.        Wybór Protokolanta.

4.        Wybór Komisji Mandatowej.

5.        Wybór Komisji Wniosków.

6.        Złożenie sprawozdań:

a)   Prezesa Zarządu

b)   V-ce Prezesa ds. Finansowych

c)    Komisji Rewizyjnej

d)   Komisji Dyscyplinarnej

7.        Dyskusje nad złożonymi sprawozdaniami.

8.        Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.

9.        Uchwalenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2020.

10.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

11.      Wybór Delegatów /uzupełnienie/ na Walne Zebranie Sprawozdawcze  

           Okręgu.

12.      Wolne wnioski.

13.      Rozpatrywanie i uchwalanie przez Delegatów zgłoszonych na piśmie   

           względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków.  

14.      Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Sekretarz                               Za-Zarząd                                  Prezes

 

 

Lista Delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału Daleszyce-Morawica .

OBECNOŚĆ DELEGATÓW NA ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWA !!!

 

 Wykaz Delegatów Sekcji nr 1 - Daleszyce

1.     Bęben Adam

2.     Cedro Rajmund

3.     Furmanek Karol

4.     Furmanek Stanisław

5.     Grzywa Kamil

6.     Jeżykowski Paweł

7.     Jaworski Wiesław

8.     Kozieł Jarosław

9.     Litwin Tomasz

10. Maciejski Mariusz

11. Majkowski Sylwester

12. Parszewski Bogdan

13. Rzepecki Marian

14. Rycombel Adam

15. Sabat Jacek

16. Strząbała Paweł

17. Zięcik Tomasz

 

Wykaz Delegatów Sekcji nr 2 - Morawica

1.Skrzypek Łukasz

2.Basąg Jan

3.Chmielewski Adam

4.Dudajek Krzysztof

5.Kołek Arkadiusz

6.Kwiecień Mateusz

         7.Kuc Sylwester      

         8.Wieczorek Zdzisław

9.Piłat Michał

10.Piłat Piotr

11.Paszkiel Bartłomiej

12.Stępień Krzysztof

13.Zys Marek

 

Wykaz Delegatów Sekcji nr 3 - Wola Jachowa

1.     Burdasz Mieczysław

2.     Kaczmarczyk Patryk

3.     Lech Paweł

4.     Rubak Michał

5.     Stępień Sylwester

6.     Stępień Tomasz

7.     Zaliński Robert

Dodano 30.01.2020

Plan lotów gołębi dorosłych na Sezon 2020 został dodany do folderu "PLAN LOTÓW-SEZON 2020.

Administrator


KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW SEKCJI

MORAWICA


Dodano 29 stycznia 2020

      W dniu 01.02.2020 /sobota/ w punkcie wkładań sekcji, w godzinach od 16:00 do 17:00, odbędzie się sprzedaż obrączek rodowych na Sezon Lotowy 2020.

Prezes Sekcji Kwiecień Mateusz

 

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW SEKCJI

WOLA JACHOWA


Dodano 20 stycznia 2020

                      Z uwagi na znikomą frekwencję członków w dniu 19 stycznia godz.16:00 Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Wola Jachowa nie odbyło się. Z uwagi na powyższe zwołuje się kolejne zebranie w dniu 02 luty 2020 (niedziela) o godzinie 16:00 w Napękowie /Remiza OSP/.

Obecność wszystkich członków Sekcji OBOWIĄZKOWA !!!

Uwaga:

W przypadku nie odbycia zebrania sekcja zostanie rozwiązana.

PREZES SEKCJI  TOMASZ STĘPIEŃ


Życzenia świąteczne i noworoczneŻyczenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością, spędzonych w gronie najbliższych bez pośpiechu i trosk, a w nadchodzącym Nowym Roku 2020 wzajemnego szacunku, życzliwości, niesłabnącego zdrowia oraz super wyników lotowych, życzy wszystkim Hodowcom Zarząd Oddziału Daleszyce-Morawica.


Reprezentacja Okręgu na 69. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych


KlatkaImię i NAZWISKOOddział PZHGPObrączka rodowaBarwaPł.Ocena śred.
 KLASA STANDARD     
59Tomczyk PawełSZYDŁOWIECPL-0183-18-8962niebiesko-nakr.192,50
38Mazur AndrzejOSTROWIEC ŚW.PL-0175-18-5536niebiesko-nakr.192,25
25ks. Gaweł StanisławOSTROWIEC ŚW.PL-0175-16-6689niebieska192,25
27STACHOWICZ EWELINAPIONKIPL-404-16-04998niebieska192,00
5Zapart JerzySĘDZISZÓWPL-0184-18-4680niebieska192,00
       
165KRÓL PIOTR I MAREKPRZYSUCHAPL-0399-18-13366niebiesko-nakr.092,50
141Ciślak RobertKAZIMIERZA WLK.PL-0170-16-2113niebiesko-nakr.092,50
139Cisak AndrzejKAZIMIERZA WLK.PL-0170-17-7646niebiesko-nakr.092,25
156STOLARCZYK PAWEŁSTĄPORKÓWPL-0181-16-2100niebiesko-nakr.092,25
118Mazur AndrzejOSTROWIEC ŚW.PL-0175-17-9932niebieska092,25
       
 KLASA STANDARD MŁODE     
291KORUS  SŁAWOMIRKIELCE HERBYPL-DE-19-416741ciemna192,00
258PAJĄK EWA KAROLSUCHEDNIÓWPD-19-418284niebieska191,75
       
399JUSTYNA RYCOMBELDALESZYCE-MOR.PL-0455-19-0106niebiesko-nakr.092,00
364Pasoń R Smerdzyński AJĘDRZEJÓWPL-DE-19-440599niebieska092,00
       
       
KlatkaImię i NAZWISKOOddział PZHGPObrączka rodowaBarwaPł.Coeffic.
 KLASA SPORT - A     
442Witek Łukasz i KamilSTASZÓWPL-458-15-5203nieb-nakr-pstra041,230
437CHRABĄSZCZ Ł. ŚWIATEK T.RADOSZYCEPL-0172-17-4602niebieska162,360
436Cisak AndrzejKAZIMIERZA WLK.PL-0170-17-10383niebieska072,700
       
 KLASA SPORT - B     
449Cisak AndrzejKAZIMIERZA WLK.PL-0170-16-1670niebiesko-nakr.023,000
444Fortuna Krzysztof JózefBUSKO ZDRÓJPL-0471-17-6670niebieska031,900
456Dryja AndrzejBUSKO ZDRÓJPL-0176-15-1437niebiesko-pstra051,980
       
 KLASA SPORT - C     
473Smogór JerzyPIŃCZÓWPL-0176-16-8343niebiesko-pstra127,800
468Dryja AndrzejBUSKO ZDRÓJPL-0176-15-5185niebiesko-nakr.028,950
458PIOTROWICZ  TOMASZ SYNKIELCE HERBYPL-0181-16-4026niebieska033,350
       
 KLASA SPORT - D     
487Marciszewska Ewa DariuszPIŃCZÓWPL-0176-17-870ciemno-nakrap.046,000
479Pasoń R Smerdzyński AJĘDRZEJÓWPL-0169-15-328niebieska155,780
482Pasoń R Smerdzyński AJĘDRZEJÓWPL-0169-14-11015niebieska073,020
       
 KLASA SPORT - E (Maraton)     
488Dryja AndrzejBUSKO ZDRÓJPL-0247-17-4923niebieska012,940
489Marciszewska Ewa DariuszPIŃCZÓWPL-0176-17-2087niebieska035,770
495Mika DariuszKOŃSKIEPL-0172-15-532niebiesko-nakr.047,340
       
 KLASA SPORT - F (Młode)     
538Malinowski ŁukaszSĘDZISZÓWPL-DE-19-444493niebieska14,450
571Witek Łukasz i KamilSTASZÓWPL-DE-19-433683niebiesko-nakr.05,320
570EMANOWICZ EDYTAPIONKIPL-072-19-01865niebiesko-nakr.05,340
       
 KLASA SPORT - G (Roczne)     
616Witek MałgorzataSTASZÓWPL-458-18-5777niebieska138,640
643Witek MałgorzataSTASZÓWPL-458-18-6183niebiesko-nakr.039,750
611Witek MałgorzataSTASZÓWPL-458-18-6103niebieska140,270
       
 KLASA SPORT - H (Dorosłe)     
681Pasoń R Smerdzyński AJĘDRZEJÓWPL-0169-13-4940niebieska025,390
682Bęben JarosławBUSKO ZDRÓJPL-0471-17-864niebiesko-nakr.031,190
686CHRABĄSZCZ Ł. ŚWIATEK T.RADOSZYCEPL-0172-17--302niebiesko-nakr.039,060
       
 KLASA SPORT - WYCZYN    Konk-km
763Marciszewska Ewa DariuszPIŃCZÓWPl-0176-16-744niebieska112 887,540
768Juszczyk RobertBUSKO ZDRÓJPL-0176-15-2837niebieska012 197,380
779Marciszewska Ewa DariuszPIŃCZÓWPL-0176-15-605niebiesko-pstra011 751,640
       
 KLASA SPORT - I     Coeffic.
707Czupryn Wiesław i BartłomiejSTASZÓWPL-458-17-4468niebieska07,320
726Bęben JarosławBUSKO ZDRÓJPL-0471-16-5004ciemno-nakrap.07,670
721SNOCH MIROSŁAWKIELCE HERBYPL-0444-16-946niebiesko-nakr.07,910

Zarząd Okręgu Ki

     Z radością informujemy, że podczas VIII charytatywnej aukcji gołębi pocztowych, która odbyła się 8 grudnia 2019 roku podczas 50. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych zgromadzono kwotę    57 650 zł!

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, kupującym, a także pozostałym osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.


Zgodnie z tradycją większa cześć kwoty, tj. 35 150 zł przekazana została na Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego. Kwotę w wysokości 12 000 zł podarowano Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 6 500 zł otrzymało zaprzyjaźnione IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach. Ponadto po 2 000 zł przekazano będącym w potrzebie Mai Mochockiej oraz Sylwestrowi Kucowi,
który zadecydował, żeby przeznaczona dla niego kwota powędrowała do ciężko chorej córki Bartłomieja Terleckiego, opiekuna naszej Wystawy z ramienia Targów Kielce.

 

 


Film z zakończenia Sezonu Lotowego 2019 w Oddziale Daleszyce-Morawica.


 Dodano 24 października 2019

50 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych 7-8 grudnia 2019 r.

REGULAMIN 50 OKRĘGOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI POCZTOWYCH /kliknij!!/

PROGRAM
50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych PZHGP Okręg Kielce /kliknij!!/


Dodano 16 października 2019

OFICJALNE WYNIKI GOŁĘBI MŁODYCH/kliknij!!/OFICJALNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GOŁĘBI 

DOROSŁYCH W KATEGORIACH/kliknij!!/ 
  © www.mojahodowla.net

 L