PZHGP ODDZIAŁ 0455 DALESZYCE - MORAWICA
   www.dalmor0455.dobrahodowla.pl
  Dzisiaj imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
  
 
Administrator: Wiesław Filip
 » STRONA GŁÓWNA
 » ZARZĄD ODDZIAŁU
 » KONTAKT
 » AKTUALNOŚCI
 » SEKCJE
 » NASI HODOWCY
 » WYKAZ OBRĄCZEK
 » PLAN LOTÓW
 » > TWOJE WYNIKI LOTOWE >
 » WSPÓŁZAWODNICTWA
 » WYNIKI LOTÓW
 » ARCHIWUM LOTÓW
 » FILMY
 » GALERIA
 » CIEKAWE STRONY
 » O AUTORZE
 » REGULAMINY PZHGP
 » DRUKI
 » GOŁĘBIE ZNALEZIONE
 » GOŁĘBIE ZAGUBIONE
 » ARCHIWUM


Opcje strony
 Strona Startowa

 Do zakładek


Oddziały
Wpisz numer oddziału i naciśnij OK, aby uzyskać o nim informacje.

Tłumaczenie Strony(?)
Odwiedzin: 32299
 

SEKCJA 01 - DALESZYCE

 


 

Zarząd  Sekcji 01 Daleszyce  - kadencja 2019-2022

 


- Prezes Sekcji       - Kamil Grzywa   -  tel. 781-510-521
- Sekretarz Sekcji  - Wiesław Filip    -  tel. 512-137-448
- Skarbnik Sekcji   - Stanisław Furmanek
- tel. 606-690-221

 

KOMISJA  LOTOWA

 

 1. PRZEWODNICZĄCY                    - KOBIEC MIROSŁAW
 2. Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO      - STRZĄBAŁA PAWEŁ
 3. CZŁONEK                                    - PARSZEWSKI BOGDAN
 4. CZŁONEK                                    - BUDNY MARCIN
 5. CZŁONEK                                    - BRYŁA MARIUSZ

 

KOMISJA  ZEGAROWA

   

 1. PRZEWODNICZĄCY                  - KWIATKOWSKI ANDRZEJ
 2. Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO    - SABAT JACEK
 3. CZŁONEK                                  - LITWIN TOMASZ
 4. CZŁONEK                                  - MAJKOWSKI SYLWESTER 
 5. CZŁONEK                                  - RZEPECKI MARIAN 
   

WYKAZ DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

 

 1. Bęben Adam
 2. Cedro Rajmund
 3. Furmanek Karol
 4. Furmanek Stanisław
 5. Grzywa Kamil
 6. Jeżykowski Paweł
 7. Jaworski Wiesław
 8. Kozieł Jarosław
 9. Litwin Tomasz
 10. Maciejski Mariusz
 11. Majkowski Sylwester
 12. Parszewski Bogdan
 13. Rzepecki Marian
 14. Rycombel Adam
 15. Sabat Jacek
 16. Strząbała Paweł
 17. Zięcik Tomasz


 

LISTA HODOWCÓW :

 

101 BĘBEN  CZESŁAW

102 BUDNY MARCIN

103 BRYŁA MARIUSZ

104 DUDEK JAROSŁAW

105 CEDRO RAJMUND 

106 DUDZIK TOMASZ

107 GRZĘDA WIESŁAW

108 JEŻYKOWSKI PAWEŁ & RAFAŁ

109 JEZIORSKI DARIUSZ

110 KAPELA JÓZEF

111 KOZIEŁ JAROSŁAW

112 KWIATKOWSKI  ANDRZEJ

113 KACZMARCZYK TOMASZ

114 FURMANEK KAROL

115 FURMANEK STANISŁAW

116 LITWIN TOMASZ

117 ŁUKAWSKI HENRYK 

118 MACIEJSKI MARIUSZ  - 1 / Niwy /

119 MACIEJSKI MARIUSZ  - 2 / Trzemosna /

120 MOJŻESZEK  JAROSŁAW

121 KACZMARCZYK  TOMASZ      

122 SIERPIŃSKI ARTUR

123 OLEJARCZYK JERZY

124 PIOTROWSKI PAWEŁ

125 PIRÓG STANISŁAW

126 PIRÓG SZYMON

127 RZEPECKI JÓZEF

128 RZEPECKI MARIAN

129 RYCOMBEL ADAM

130 SABAT JACEK

131 SKOWROŃSKI ZDZISŁAW

132 SIERPIŃSKI MARCIN

133 KRUK JERZY

134 TARŁOWSKI KRZYSZTOF

135 WĄŚ GRZEGORZ

136 WOŁOWIEC ZDZISŁAW

137 ZARZYCKI JAROSŁAW

138 ZDANOWSKI KRZYSZTOF

139 ZEBRZOWSKI JÓZEF

140 GRZYWA KAMIL

141 KOZUB  SYLWESTER

142 GRZYWA WALDEMAR

143 BĘBEN ADAM

144 CIEŚLA  ŁUKASZ

145 SZPAK RAFAŁ

146 STRZĄBAŁA PAWEŁ

147 JEŻYKOWSKI RAFAŁ

148 SIERPIŃSKI ANDRZEJ

149 STĄPÓR DOMINIK

150 ZIĘCIK TOMASZ

151 KRÓL MARCIN

152 KRAJ KAZIMIERZ

153 KRAJ MARIAN

154 DUDEK  ANDRZEJ

155 PIRÓG GRZEGORZ

156 MAJKOWSKI SYLWESTER

157 PARSZEWSKI  BOGDAN

158 PRENDOTA ZDZISŁAW

159 GODEK KRZYSZTOF

160 MIERNIK DARIUSZ

161 ------------------------------- 

162 KOBIEC MIROSŁAW

163 SUCHENIA  GRZEGORZ

164 ŁUKAWSKI PAWEŁ

165 ------------------------------

166 ------------------------------

167 -----------------------------

168 -----------------------------

169 -----------------------------

170 SZPAK DAMIAN

171 JAWORSKI WIESŁAW

172 ----------------------------

173 ----------------------------

174 .....................................

175 ---------------------------

176 ---------------------------

177 ----------------------------

178 PAKUŁA KRYSTIAN

179 PIWOŃSKI LESZEK

180 --------------------------- 

181 DZIEDZIC MARCIN


      S E K C J A   N R  1

 

 101 BĘBEN CZESŁAW          20°58'23.0" 50°47'50.0" | 70       102 BUDNY MARCIN           20°49'41.0" 50°47'50.0" | 42

 103 BRYŁA MARIUSZ          20°46'36.7" 50°48'35.5" |  0       104 DUDEK JAROSAW          20°45'36.8" 50°41'53.4" | 34

 105 CEDRO RAJMUND          20°48'45.0" 50°48'23.0" | 87       106 DUDZIK TOMASZ          20°47'58.0" 50°47'41.0" |  0

 107 GRZĘDA WIESŁAW         20°45'03.0" 50°46'21.0" | 37       108 JEŻYKOWSKIPAWEŁ&RAFAŁ  20°48'00.0" 50°47'58.0" | 68

 109 JEZIORSKI DARIUSZ      20°50'12.8" 50°47'49.7" |  0       110 KAPELA JÓZEF           20°46'12.0" 50°48'30.0" | 67

 111 KOZIEŁ JAROSŁAW        20°48'15.0" 50°48'11.0" |  0       112 KWIATKOWSKI ANDRZEJ    20°48'47.4" 50°48'35.7" | 58

 113 KACZMARCZYK TOMASZ     20°45'06.0" 50°46'13.0" |  0       114 FURMANEK KAROL         20°48'33.0" 50°48'08.0" | 61

 115 FURMANEK STANISŁAW     20°48'16.0" 50°47'56.0" | 68       116 LITWIN TOMASZ          20°52'07.8" 50°40'13.4" | 54

 117 ŁUKAWSKI HENRYK        20°46'35.0" 50°48'06.0" | 54       118 MACIEJSKI MARIUSZ I    20°49'59.7" 50°47'48.2" | 38

 119 MACIEJSKI MARIUSZ 2    20°47'34.0" 50°44'55.0" | 41       120 MOJŻESZEK & SUCHENIA   20°47'18.0" 50°46'23.3" |  0

 121 MALINOWSKI MARIAN      20°46'11.0" 50°46'47.0" |  0       122 OLEJARCZYK JERZY       20°48'29.0" 50°48'01.0" |  0

 123 MUSIAŁ GRZEGORZ        20°53'28.0" 50°45'58.0" |  0       124 PIOTROWSKI PAWEŁ       20°49'40.0" 50°47'30.0" |  0

 125 PIRÓG STANISŁAW        20°47'26.0" 50°44'52.0" |  0       126 PIRÓG SZYMON           20°47'34.0" 50°44'55.0" | 92

 127 RZEPECKI JÓZEF         20°48'15.0" 50°47'17.0" |  0       128 RZEPECKI MARIAN        20°48'21.0" 50°47'19.0" | 35

 129 RYCOMBEL ADAM          20°45'17.0" 50°46'17.0" | 57       130 SABAT JACEK            20°49'12.0" 50°48'19.0" | 90

 131 SKOWROŃSKI ZDZISŁAW    21°02'31.0" 50°40'28.0" |  0       132 SIERPIŃSKI MARCIN      20°46'07.0" 50°46'44.0" | 74

 133 KRUK JERZY             20°46'11.1" 50°46'47.5" | 50       134 TARŁOWSKI KRZYSZTOF    20°48'03.0" 50°47'50.0" |129

 135 WĄŚ GRZEGORZ           20°48'17.0" 50°48'11.0" |109       136 WOŁOWIEC ZDZISŁAW      20°48'59.0" 50°46'50.0" | 89

 137 ZARZYCKI JAROSŁAW      20°42'18.0" 50°46'36.0" | 59       138 ZDANOWSKI KRZYSZTOF    20°49'37.0" 50°48'29.0" |  0

 139 ZEBRZOWSKI JÓZEF       20°47'58.0" 50°47'46.0" | 31       140 GRZYWA KAMIL           20°48'29.0" 50°46'35.0" | 55

 141 KOZUB SYLWESTER        20°48'20.3" 50°48'02.3" | 30       142 GRZYWA WALDEMAR        20°48'29.0" 50°46'35.0" |  0

 143 BĘBEN ADAM             20°57'49.0" 50°48'17.0" | 72       144 CIEŚLA ŁUKASZ          20°45'55.5" 50°48'08.2" |  0

 145 SZPAK RAFAŁ            21°02'31.0" 50°40'41.0" | 20       146 STRZĄBAŁA PAWEŁ        20°48'46.8" 50°48'33.2" | 69

 147 SIERPIŃSKI ARTUR       20°49'06.3" 50°52'26.2" |  0       148 SIERPIŃSKI ANDRZEJ     20°46'07.0" 50°46'44.0" | 48

 149 STĄPÓR DOMINIK         20°44'33.0" 50°49'45.5" |  0       150 ZIĘCIK TOMASZ          21°02'30.0" 50°40'15.0" | 63

 151 KRÓL MARCIN            20°46'12.0" 50°48'30.0" | 25       152 KRAJ KAZIMIERZ         20°47'15.0" 50°49'34.0" | 71

 153 KRAJ MARIAN            20°47'18.0" 50°49'07.0" |  0       154 DUDEK ANDRZEJ          20°45'36.8" 50°41'53.4" | 69

 155 PIRÓG GRZEGORZ         20°47'19.3" 50°46'23.2" | 16       156 MAJKOWSKI SYLWESTER    20°47'30.8" 50°45'08.1" | 85

 157 PARSZEWSKI BOGDAN      20°51'22.0" 50°50'41.0" |  0       158 PRENDOTA ZDZISŁAW      20°47'34.0" 50°44'55.0" | 93

 159 GODEK KRZYSZTOF        20°48'17.0" 50°48'11.0" | 50       160 MIERNIK DARIUSZ        20°49'59.7" 50°47'48.2" | 13

 161 MACIEJSKI MARCIN       20°49'49.0" 50°47'53.0" |  0       162 KOBIEC MIROSŁAW        20°45'06.0" 50°46'13.0" |  0

 163 SUCHENIA GRZEGORZ      20°47'19.3" 50°46'23.2" | 30       164 ŁUKAWSKI PAWEŁ         20°47'34.0" 50°44'55.0" | 46

 165 -------------------    20°49'26.0" 50°50'55.0" |  0       166 -------------------    20°48'25.0" 50°51'25.0" |  0

 167 JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ   20°55'22.0" 50°50'56.0" |  0       168 RÓŻALSKI MATEUSZ       21°03'35.7" 50°47'40.9" |  0

 169 -------------------    20°49'46.6" 50°51'31.1" |  0       170 SZPAK DAMIAN           21°02'31.0" 50°40'41.0" | 48

 171 JAWORSKI WIESŁAW       20°46'23.9" 50°48'44.2" | 77       172 MACIEJEWSKA ALEKSANDRA 20°48'33.0" 50°48'08.0" |  0

 173 -------------------    21°01'13.8" 50°51'32.9" |  0       174 ---------------        20°54'06.0" 50°49'19.2" |  0

 175 -------------          20°57'18.9" 50°48'06.0" |  0       176 -------------------    20°48'25.0" 50°51'25.0" |  0

 177 -------------------    20°48'12.6" 50°47'50.0" |  0       178 PAKUŁA KRYSTIAN        21°03'35.7" 50°47'40.9" |  0

 179 PIWOŃSKI LESZEK        20°47'34.0" 50°44'55.0" | 44       180 -------------------    21°04'43.0" 50°46'42.0" |  0

 181 DZIEDZIC MARCIN        20°45'03.0" 50°46'21.0" | 37       182 -----------------      20°53'28.0" 50°45'58.0" |  0

 183 --------------         20°47'34.0" 50°44'55.0" |  0       184 -------------------    20°40'53.0" 50°48'43.0" |  0

  

 
  © www.mojahodowla.net

 L