PZHGP ODDZIAŁ 0455 DALESZYCE - MORAWICA
   www.dalmor0455.dobrahodowla.pl
  Dzisiaj imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
  
 
Administrator: Wiesław Filip
 » STRONA GŁÓWNA
 » ZARZĄD ODDZIAŁU
 » KONTAKT
 » AKTUALNOŚCI
 » SEKCJE
 » NASI HODOWCY
 » WYKAZ OBRĄCZEK
 » PLAN LOTÓW
 » > TWOJE WYNIKI LOTOWE >
 » WSPÓŁZAWODNICTWA
 » WYNIKI LOTÓW
 » ARCHIWUM LOTÓW
 » FILMY
 » GALERIA
 » CIEKAWE STRONY
 » O AUTORZE
 » REGULAMINY PZHGP
 » DRUKI
 » GOŁĘBIE ZNALEZIONE
 » GOŁĘBIE ZAGUBIONE
 » ARCHIWUM


Opcje strony
 Strona Startowa

 Do zakładek


Oddziały
Wpisz numer oddziału i naciśnij OK, aby uzyskać o nim informacje.

Tłumaczenie Strony(?)
Odwiedzin: 32202 
SEKCJA 02 - MORAWICA
kadencja 2019-2022


 

Zarząd Sekcji 02  Morawica


- Prezes Sekcji       - Mateusz Kwiecień   - tel. 509-544-425

- Sekretarz Sekcji  - Łukasz Piwowarski - tel. 502-140-021
 
- Skarbnik Sekcji   - Krzysztof Dudajek   - tel.
  505-635-603 

KOMISJA  LOTOWA

 1. PRZEWODNICZĄCY                   -    PASZKIEL BARTŁOMIEJ
 2. Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO    -    PIWOWARSKI ŁUKASZ
 3. CZŁONEK                                    -    STANIAK GRZEGORZ
 4. CZŁONEK                                    -    KWIECIEŃ TOMASZ
 5. CZŁONEK                                    -    WIECZOREK ZDZISŁAW

 

KOMISJA  ZEGAROWA

   • PRZEWODNICZĄCY                  -   PIŁAT MICHAŁ
   • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO   -   ZYS MAREK
   • CZŁONEK                                   -   PIWOWARSKI MICHAŁ
   • CZŁONEK                                   -   BASĄG JAN
   • CZŁONEK                                   -   CHMIELEWSKI ADAM

   • WYKAZ DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU
  1.Skrzypek Łukasz
  2.Basąg Jan
  3.Chmielewski Adam
  4.Dudajek Krzysztof
  5.Kołek Arkadiusz
  6.Kwiecień Mateusz
       7.Kuc Sylwester
      
       8.Wieczorek Zdzisław
  9.Piłat Michał
  10.Piłat Piotr
  11.Paszkiel Bartłomiej
  12.Stępień Krzysztof
  13.Zys Marek

  LISTA HODOWCÓW:

201 ADAMIEC JACEK  & OLESIŃSKI ZBIGNIEW

202 BIELECKI RYSZARD

203 BOREK MIECZYSŁAW

204 BOREK RYSZARD

205 BĘBEN JAROSŁAW & BĘBEN IGOR

206 GALIŃSKI KAMIL

207 CHMIELEWSKI ADAM

208 PIWOWARSKI ŁUKASZ

209 DUDAJEK KRZYSZTOF

210 GRUSZKA LESZEK

211 GOLA WALDEMAR

212 HUTYRA JÓZEF

213 MAJKOWSKI  LESZEK

214 MAJKOWSKI  MAREK

215 PAWŁOWSKI  GRZEGORZ

216 KALWAT JAN

217 MACHULSKI  JACEK

218 KOŁEK ARKADIUSZ

219 KOWALSKI JERZY

220 KWIECIEŃ MATEUSZ

221 KALITA TOMASZ

222 KUC SYLWESTER

223 KUŁAGA PIOTR

224 PASZKIEL BARTŁOMIEJ & STAWIARZ KRZYSZTOF

225 PIWOWARSKI MICHAŁ

226 PIŁAT  MICHAŁ

227 PIŁAT PIOTR

228 PIWOWARSKI RYSZARD

229 SKRZYPK ŁUKASZ

230 -------------------------------

231 STAWIARZ KRZYSZTOF

232 STĘPIEŃ KRZYSZTOF

233 SZEWCZYK ARKADIUSZ

234 KIJAS ARKADIUSZ

235 -------------------------------

236 ŚLUSARSKI LESZEK

237 TKACZ KRZYSZTOF

238 WIECZOREK JÓZEF

239 WIECZOREK ZDZISŁAW

240 ------------------------------

241 ------------------------------

242 ------------------------------

243 WOJCIECHOWSKI MIROSŁAW

244 ZYGADŁO PAWEŁ

245 ZYS MAREK

246 GRUSZKA  ANDRZEJ

247 --------------------------

248 ROBAK ZDZISŁAW

249 KIJAS  MAREK

250 BASĄG JAN

251 --------------------------

252 ------------------------------

253 KWIECIEŃ  TOMASZ

254 ---------------------------

255 ----------------------------

256 ----------------------------

257 ----------------------------

258 ----------------------------

259 ----------------------------

260 STANIAK GRZEGORZ

261 -----------------------------

262 -----------------------------

263 STĘPIEŃ MICHAŁ

264 ZIOPAJA  JAN

265 ---------------------------

266 KANAREK MARCIN

267 KOCJAN WIESŁAW

268 ----------------------------

269 CHMIEL NORBERT

270 MALICKI JAROSŁAW

 

    S E K C J A   N R  2

 

 201 ADAMIEC & OLESIŃSKI    20°38'38.0" 50°49'02.0" |  0       202 BIELECKI RYSZARD       20°46'08.0" 50°39'38.0" |  0

 203 BOREK MIECZYSŁAW       20°46'11.0" 50°40'54.0" | 50       204 BOREK RYSZARD          20°46'05.0" 50°40'51.0" | 70

 205 BĘBEN JAROSŁAW         20°44'02.0" 50°39'14.0" | 50       206 GALIŃSKI KAMIL         20°35'36.9" 50°45'44.0" |  0

 207 CHMIELEWSKI ADAM       20°45'01.0" 50°37'16.0" | 50       208 PIWOWARSKI ŁUKASZ      20°35'38.0" 50°41'16.0" | 40

 209 DUDAJEK KRZYSZTOF      20°37'11.0" 50°44'34.0" | 92       210 GRUSZKA LESZEK         20°30'32.0" 50°44'34.0" | 88

 211 GOLA WALDEMAR          20°37'47.0" 50°46'02.0" | 45       212 HUTYRA JÓZEF           20°40'22.0" 50°38'50.0" |  0

 213 MAJKOWSKI LESZEK       20°37'30.0" 50°44'38.0" |  0       214 MAJKOWSKI MAREK&LESZEK 20°37'29.9" 50°45'20.5" | 28

 215 PAWŁOWSKI GRZEGORZ     20°46'08.0" 50°39'38.0" | 61       216 KALWAT JAN             20°37'36.0" 50°47'30.0" |  0

 217 MACHULSKI JACEK        20°37'36.2" 50°45'19.7" |101       218 KOŁEK ARKADIUSZ        20°34'17.0" 50°43'36.0" |  0

 219 KOWALSKI JERZY         20°35'40.0" 50°49'17.0" |  0       220 KWIECIEŃ MATEUSZ       20°32'43.0" 50°49'18.0" | 73

 221 KALITA TOMASZ          20°44'30.0" 50°38'24.0" |  0       222 KUC SYLWESTER          20°37'18.0" 50°44'42.0" | 61

 223 KUŁAGA PIOTR           20°40'07.0" 50°38'38.0" |  0       224 PASZKIEL & STAWIARZ    20°38'49.0" 50°40'01.0" | 95

 225 PIWOWARSKI MICHAŁ      20°33'08.0" 50°39'26.6" | 44       226 PIŁAT MICHAŁ           20°34'02.0" 50°44'02.0" | 99

 227 PIŁAT PIOTR            20°37'20.0" 50°44'39.0" | 60       228 PIWOWARSKI RYSZARD     20°41'44.0" 50°39'09.0" |  0

 229 SKRZYPEK ŁUKASZ        20°41'57.0" 50°44'23.0" | 43       230 KLIMCZAK ARTUR         20°35'45.0" 50°41'06.0" | 48

 231 STAWIARZ KRZYSZTOF     20°38'49.0" 50°40'01.0" |  0       232 STĘPIEŃ KRZYSZTOF      20°37'23.0" 50°46'06.0" |100

 233 SZEWCZYK ARKADIUSZ     20°34'09.0" 50°43'58.0" |  0       234 KIJAS ARKADIUSZ        20°42'13.0" 50°37'02.0" | 40

 235 ŚLUSARSKI HENRYK       20°44'51.0" 50°36'56.0" |  0       236 ŚLUSARSKI LESZEK       20°44'59.0" 50°37'17.0" | 58

 237 WAWSZCZYK TOMASZ       20°43'55.0" 50°39'32.0" |  0       238 WIECZOREK JÓZEF        20°35'50.0" 50°49'10.0" | 56

 239 WIECZOREK ZDZISŁAW     20°37'27.0" 50°44'37.0" | 52       240 ----------------       20°26'52.0" 50°43'32.0" |  0

 241 WIEWIÓRA STEFAN        20°43'31.0" 50°40'50.0" |  0       242 WILCZYŃSKI JERZY       20°44'51.0" 50°36'56.0" |  0

 243 WOJCIECHOWSKI MIROSŁAW 20°33'06.0" 50°39'20.0" |  0       244 ZYGADŁO PAWEŁ          20°32'53.0" 50°46'48.0" |  0

 245 ZYS MAREK              20°37'42.0" 50°44'30.0" | 54       246 GRUSZKA ANDRZEJ        20°30'35.0" 50°44'32.0" | 67

 247 -------------------    20°40'02.0" 50°39'50.0" |  0       248 ROBAK ZDZISŁAW         20°43'11.0" 50°44'17.0" |  0

 249 KIJAS MAREK            20°42'13.0" 50°37'02.0" | 72       250 BASĄG JAN              20°33'06.0" 50°39'20.0" | 58

 251 -------------          20°28'41.0" 50°45'20.0" |  0       252 -------                20°33'06.0" 50°39'20.0" |  0

 253 KWIECIEŃ TOMASZ        20°41'49.0" 50°39'10.0" | 88       254 KULCZYCKI PAWEŁ        20°33'06.0" 50°39'20.0" |  0

 255 --------------         20°36'09.5" 50°42'38.3" |  0       256 WRONA PAWEŁ            20°42'23.0" 50°43'28.0" |  0

 257 ANGIELSKI JACEK        20°44'51.0" 50°36'56.0" | 46       258 -------------          20°44'51.0" 50°36'56.0" |  0

 259 ŚCIANA KAROL           20°47'53.0" 50°38'28.0" |  0       260 STANIAK GRZEGORZ       20°30'32.0" 50°44'34.0" | 80

 261 --------------         20°45'06.0" 50°46'13.0" |  0       262 BIELECKI RYSZARD       20°46'08.0" 50°39'38.0" |  0

 263 STĘPIEŃ MICHAŁ         20°37'43.0" 50°44'33.0" |  0       264 ZIOPAJA JAN            20°32'02.0" 50°45'39.0" | 39

 265 ------------------     20°30'28.0" 50°44'32.0" |  0       266 KANAREK MARCIN         20°32'53.0" 50°46'48.0" |  0

 267 KOCJAN WIESŁAW         20°39'19.0" 50°43'49.0" | 29       268 -----------            20°39'19.1" 50°43'49.0" |  0

 269 CHMIEL NORBERT         20°46'27.0" 50°40'21.0" | 45       270 MALICKI JAROSŁAW       20°37'29.9" 50°45'20.5" | 80

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  © www.mojahodowla.net

 L