PZHGP ODDZIAŁ 0455 DALESZYCE - MORAWICA
  ***WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ***
  Dzisiaj imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
  
 
Administrator: Wiesław Filip
 » STRONA GŁÓWNA
 » ZARZĄD ODDZIAŁU
 » KONTAKT
 » AKTUALNOŚCI
 » SEKCJE
 » NASI HODOWCY
 » WYKAZ OBRĄCZEK
 » PLAN LOTÓW
 » > TWOJE WYNIKI LOTOWE >
 » WSPÓŁZAWODNICTWA
 » WYNIKI LOTÓW
 » ARCHIWUM LOTÓW
 » FILMY
 » GALERIA
 » CIEKAWE STRONY
 » O AUTORZE
 » REGULAMINY PZHGP
 » DRUKI
 » GOŁĘBIE ZNALEZIONE
 » GOŁĘBIE ZAGUBIONE
 » ARCHIWUM


Opcje strony
 Strona Startowa

 Do zakładek


Oddziały
Wpisz numer oddziału i naciśnij OK, aby uzyskać o nim informacje.

Tłumaczenie Strony(?)
Odwiedzin: 643                                                                                                               Morawica, dn. 23.01.2016 r.

 

L.dz.  2/2016

 

 

ZAPROSZENIE:

 

          Działając na podstawie §52 i §53 Statutu PZHGP Oddział Daleszyce - Morawica zwołuje w sobotę 20.02.2016 r. o godzinie 15:00 Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału, które odbędzie się w lokalu GOK Morawica.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Powitanie delegatów oraz zaproszonych gości

2.        Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.        Wybór Protokolanta

4.        Wybór Komisji Mandatowej

5.        Wybór Komisji Wniosków

6.        Złożenie sprawozdań:

a)   Prezesa Zarządu

b)   V-ce Prezesa ds. Finansowych

c)    Komisji Rewizyjnej

d)   Komisji dyscyplinarnej

7.        Dyskusje nad złożonymi sprawozdaniami

8.        Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału

9.        Uchwalenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2016

10.    Rozpatrywanie i uchwalanie przez Delegatów zgłoszonych na piśmie względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków (podjęcie uchwały)

11.    Wolne głosy

12.    Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 

 

 

Sekretarz                                                       Za-Zarząd                                                  Prezes

 

 

Otrzymują:

1.      PZHGP Zarząd Okręgu Kielce

2.      Delegaci Oddziału PZHGP Daleszyce Morawica

3.      Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

4.      Przewodniczący Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej

5.      a/a

 

 

Lista Delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału Daleszyce-Morawica .
OBECNOŚĆ DELEGATÓW NA ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWA !!! 


 Wykaz Delegatów Sekcji nr 1 - Daleszyce

1.Bęben Adam

2.Bęben Czesław

3.Cedro Rajmund

4.Dudzik Tomasz

5.Filip Wiesław

6.Furmanek Karol

7.Furmanek Stanisław

8.Grzywa Waldemar

9.Kapela Józef

10.Kostowniak Józef

11.Łukawski Henryk

12.Maroński Henryk

13.Piotrowski Paweł

14.Rycombel Adam

15.Sabat Jacek

16.Skowroński Zdzisław

17.Wąś Grzegorz

18.Wąś Marian

19.Wołowiec Zdzisław

20.Zięcik Tomasz

 

Wykaz Delegatów Sekcji nr 2 - Morawica


1.Adamiec Jacek

2.Basąg Jan

3.Chmielewski Adam

4.Gola Waldemar

5.Kalwat Jan

6.Kołek Arkadiusz

7.Kuc Sylwester

8.Piłat Michał

9.Piłat Piotr

10.Skrzypek Łukasz

11.Paszkiel Bartłomiej

12.Stępień Krzysztof

13.Szewczyk Arkadiusz

14.Ślusarski Leszek

15.Wieczorek Józef

16.Zys Marek

 

Wykaz Delegatów Sekcji nr 3 - Wola Jachowa

1.Czaja Bogdan

2.Stępień Sylwester

3.Parszewski Bogdan

4.Siwoń Jan

5.Burdasz Mieczysław

6.Stępień Tomasz

[PROJEKT]            

Plan lotów gołębi dorosłych Oddziału Daleszyce - Morawica na 2016 rok

       [loty w lipcu mogą ulec zmianie- szczyt NATO]

 

 

L.p.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość

Kategoria

Seria

Seria

1

30.04/01.05.2016

Sob./Ndz.

Krzepice

130

A

5 z 50

7 z całości

2

07/08.05.2016

Sob./Ndz.

Byczyna

      180

A

5 z 50

7 z całości

3

14/15.05.2016

Sob./Ndz.

Masłów

250

A

5 z 50

7 z całości

4

21/22.05.2016

Sob./Ndz.

Wschowa 1

330

A-B

5 z 50

7 z całości

5

28/29.05.2016

Sob./Ndz.

Ludwigsfelde1

      530

      B-C

5 z 50

7 z całości

6

04/05.06.2016

Sob./Ndz.

Ludwigsfelde2

     530

B-C

5 z 50

7 z całości

7

11/12.06.2016

Sob./Ndz.

Wschowa 2

     330

       A-B

5 z 50

7 z całości

8

18/19.06.2016

Sob./Ndz.

Ludwigsfelde3

     530

      B-C

5 z 50

7 z całości

9

25/26.06.2016

Sob./Ndz.

 Wschowa 3

     330

      A-B

5 z 50

7 z całości

10

02/03.07.2016

Sob./Ndz.

 Uelzen 1

      730

      C-M

5 z 50

7 z całości

11

09/10.07.2016

Sob./Ndz.

  Wschowa 4

      330

      A-B

5 z 50

7 z całości

12

16/17.07.2016

Sob./Ndz.

  Uelzen 2

      730

      C-M

5 z 50

7 z całości

13

23/24.07.2016

Sob./Ndz.

 Wschowa 5

      330

      A-B

5 z 50

7 z całości

14

30/31.07.2016

Sob./Ndz.

Wschowa/Uelzen

330-730 

A-B   C-M

5 z 50

7 z całości

 

Razem:                                                                                          A - 9 lotów

                                                                                                      B - 9 lotów

                                                                                                      C - 3 lotów

                                                                                                      M -3 loty

 

 

 

 

 

Sporządził: Arkadiusz Kołek

V-ce Prezes d/s lotowych                                        Za Zarząd                                               Prezes


REGULAMIN

 współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału 0455 Daleszyce - Morawica obowiązujący w 2016 roku

 

   Oddział Daleszyce - Morawica organizuje 14 lotów gołębi dorosłych w kategoriach:

 • A - B - C - M

 • Open 50

 • Open C

 • Super Mistrz

 • Typowane

   

 1. Kategoria - A - zalicza 4 gołębie, które zdobyły po 5 konkursów w lotach od l00 do 400 kkm.

  Łączny kilometraż na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 600 kkm.

 2. Kategoria - B - zalicza 4 gołębie, które zdobyły po 4 konkursów w od 300 do 600 kkm.

  Łączny kilometraż na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 1200 kkm.

 3. Kategoria - C - zalicza 3 gołębie, które zdobyły po 3 konkursy w lotach od 500 km.

  Łączny kilometraż na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 1500 kkm

 4. Kategoria - M - 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 kkm.

 

*Konkurs zdobyty przez głębia w danym locie może być zaliczony tylko do jednej kategorii*

 

             W wyżej wymienionych kategoriach udział biorą gołębie tylko z listy Open 50

 

 1. O kolejności lokat współzawodnictwa lotowego w kategoriach A-B-C-M decyduje suma wykładnika wydolności lotowej gołębia /coefficientów / uzyskanego przez poszczególne gołębie na określonych dystansach, im mniejszy coefficient tym lokata wyższa.

 2. Kategoria * Open 50* w kategorii tej udział biorą gołębie z listy startowo-zegarowej z pozycji od l do 50 *. Punkty zdobywa pierwsze 5 gołębi. O końcowej lokacie decyduje suma zdobytych punktów.

 3.     Kategoria *Open C* /całość spisu /- we współzawodnictwie tym biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na liście startowo-zegarowej. Pierwsze 7 gołębi zdobywa punkty. O końcowej lokacie decyduje suma zdobytych punktów.

 4. Kategoria *Super Mistrz* (suma punktów z kat. Open 50 gołębie dorosłe i punktów z kat. MP gołębie młode).

 5. Kategoria *Typowane * - w kategorii tej biorą udział gołębie z listy Open 50.Obowiązuje seria z 5/10.O końcowej lokacie decyduje suma zdobytych konkursów.

 6. W każdej kategorii nagrodzeni zostaną; mistrzowie /puchary i dyplomy/oraz 30 przodowników /dyplomy/.

 7. Z każdego lotu 3 pierwsze gołębie zostaną nagrodzone dyplomami.

  Z lotów Uelzen trzy pierwsze gołębie zostaną nagrodzone dyplomami i statuetkami.

 8. W kategorii najlepsze lotniki roku zostaną nagrodzone:

 • 3 najlepsze samce dorosłe - dyplomy i puchary

 • 3 najlepsze samice dorosłe - dyplomy i puchary

 • 3 najlepsze samce roczne - dyplomy i puchary

 • 3 najlepsze samice roczne - dyplomy i puchary

 • Gołębie, które zdobędą minimum 10 konkursów nagrodzone zostaną dyplomami i statuetkami.

 • O zajętym miejscu w tej kategorii decydują zdobyte konkursy i punkty gołębia.

 1. Hodowca zobowiązany jest do włożenia na każdy lot minimum  l -go gołębia.

                 W przypadku nie włożenia gołębia na któryś z lotów nie zostanie sklasyfikowany

                 w końcowym współzawodnictwie w kategorii * Open 50 * i * Open C *oraz w kat.Typowane.

 1. W lotach mogą brać udział tylko gołębie umieszczone na liście startowo - zegarowej.

 2. Harmonogram przyjmowania gołębi ustala Zarząd Odzialu  uwzględniając 30 minut przed przyjazdem kabiny. Dane te zostaną przekazane Zarządom Sekcji.

 3. Ustala się wspólną dla wszystkich Sekcji godzinę otwarcia zegarów tj.:

  a)  loty w kategorii A-B na godzinę 18.00

b)  loty w kategorii C na godz. 20.00
              c)  z lotu w kategorii M na godz. 22.00

 1. Jeżeli któraś z Sekcji nie spełni warunków punktu wkładania tj. 100 szt. gołębi, 10-ciu hodowców
  i 10 zegarów, należy ustalić z Zarządem Oddziału inną Sekcję do wkładania gołębi na
  następny lot.

 2. Zobowiązuje się ostatni punkt wkładań /Sekcja/ do pojenia gołębi przed wyjazdem w trasę.

 3. Hodowca biorący udział w niniejszych współzawodnictwach składa w macierzystym Oddziale w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis gołębi dorosłych

 4. Regulamin niniejszy jest ściśle powiązany z obowiązującymi w 2016 roku Regulaminem Lotowo - Zegarowym oraz pozostałymi Regulaminami wydanymi przez Zarząd Główny PZHGP w Chorzowie, Zarząd Okręgu Kielcei Regionu IV - Kraków.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                            

 

V-ce Prezes d/s lotowych                                         Za Zarząd                                                     Prezes


WSPÓŁZAWODNICTWO   MIĘDZYSEKCYJNE

                Wyłonić z list oddziałowych w kat.Open50 po 5 najwyżej uplasowanych hodowców z każdej sekcji . Suma punktów przez nich zdobyta stanowić będzie o lokacie sekcji z której się wywodzą.Nagrodą będzie puchar przejściowy ufundowany przez zarząd oddziału.  Tabliczka oprócz nagłówka nosić będzie nazwiska tych hodowców wraz z wynikiem przez nich osiągniętym.Puchar złożony będzie na ręce prezesa sekcji i wystawiony w gablocie w jej siedzibie . W przypadku gdyby sekcja wygrałaby  3 razy z rzędu puchar przechodzi na jej własność i należy do niego dołączyć wszystkie plakietki.

 

V-ce Prezes ds. lotowych                       Za Zarząd                               Prezes           
 
  © www.mojahodowla.net

 L