STRONA HODOWCY - WIESŁAW FILIP
  
  Dzisiaj imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
  
 
 » STRONA GŁÓWNA
 » AKTUALNOŚCI
 » PZHGP
 » LOTY
 » HODOWCY
 » O AUTORZE
 » GALERIA ZDJĘĆ
 » FILMY
 » GOŁĘBIE ZAGINIONE
 » GOŁĘBIE ZNALEZIONE
 » STRONY PZHGP
 » CIEKAWE STRONY
 » WSPÓŁZAWODNICTWA
 » ARCHIWUM WYNIKÓW
 » ARCHIWUM WPISÓW
 » KONTAKT


Opcje strony
 Strona Startowa

 Do zakładek


Oddziały
Wpisz numer oddziału i naciśnij OK, aby uzyskać o nim informacje.

Tłumaczenie Strony(?)
Odwiedzin: 75333                                                             Morawica  04.02.2019

ZAPROSZENIE
                                                                                                                                                           

                          Działając na podstawie &52 i & 53 Statutu PZHGP Zarząd Oddziału Daleszyce - Morawica zwołuje w dniu 24.02.2019r. o godz.14.00 w Centrum Samorządowym w Morawicy Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału.                                                  


     Proponowany porządek obrad:


  1. Powitanie Delegatów oraz zaproszonych gości.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.             
                        3. Wybór Protokolanta.                                                        
                        4. Wybór Komisji Mandatowej.                                               
                        5. Wybór Komisji Wniosków.                                                  
                        6. Złożenie sprawozdań:                                                      
                                a) Prezesa Zarządu                                                               
                            b) W-ce Prezesa ds. Finansowych                                       
                               c) Komisji Rewizyjnej                                                            
                            d) Komisji Dyscyplinarnej                                                    
                      7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.                             
                      8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.                 
                      9. Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2019 r.                  
                    10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.                                             
                    11. Wybór Prezesa Zarządu.                                                  
                                    12. Wybór Zarządu Oddziału.                                                                          13. Wybór Komisji Rewizyjnej.                                     
                       14. Wybór Komisji Dyscyplinarnej.                                              
                           15. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze                                         Okręgu.                                                                                                                                     16. Wolne wnioski.                                                                                                17. Rozpatrywanie i uchwalenie zgłoszonych wniosków.
                   18. Zakończenie zebrania.                                                      

            

                    Sekretarz                        Za Zarząd                                Prezes

                      

  Otrzymują :                                                                                

1. Zarząd Okręgu Kielce.                                                                                     

              2. Delegaci Oddziału Daleszyce - Morawica.                                                                 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.                                                           

                      4. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej.                                                                                                                                                       
5. a/a
.                                                                                                                                                                                                       


Zarząd Oddziału Daleszyce-Morawica podaje podział delegatów w poszczególnych Sekcjach według wykazu członków na koniec 2018 roku. 

              1.Sekcja Daleszyce- 17 delegatów

              2.Sekcja Morawica- 13 delegatów

              3.Sekcja Wola Jachowa- 7 delegatów

Prezes Zarządu Sylwester Kuc 
  © www.mojahodowla.net

 L