PZHGP ODDZIAŁ 0455 DALESZYCE - MORAWICA
  ***WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ***
  Dzisiaj imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
  
 
Administrator: Wiesław Filip
 » STRONA GŁÓWNA
 » ZARZĄD ODDZIAŁU
 » KONTAKT
 » AKTUALNOŚCI
 » SEKCJE
 » NASI HODOWCY
 » WYKAZ OBRĄCZEK
 » PLAN LOTÓW
 » > TWOJE WYNIKI LOTOWE >
 » WSPÓŁZAWODNICTWA
 » WYNIKI LOTÓW
 » ARCHIWUM LOTÓW
 » FILMY
 » GALERIA
 » CIEKAWE STRONY
 » O AUTORZE
 » REGULAMINY PZHGP
 » DRUKI
 » GOŁĘBIE ZNALEZIONE
 » GOŁĘBIE ZAGUBIONE
 » ARCHIWUM


Opcje strony
 Strona Startowa

 Do zakładek


Oddziały
Wpisz numer oddziału i naciśnij OK, aby uzyskać o nim informacje.

Tłumaczenie Strony(?)
Odwiedzin: 638                         

Plan lotów gołębi dorosłych Oddziału Daleszyce - Morawica na 2017 rok

Nr

lotu

Planowana data lotu - startu [np:2014-05-27]

Nazwa miejscowości lotu

Średnia odległość

z miejscowości

wypuszczenia do

Oddziału [km]

Kategoria lotu [A/B/C/M]

Lot zal. do GMP

 [TAK ]  [NIE-]

Lot zal. do MP  [TAK ] [NIE-]

UWAGI: należy wpisać w/z jakim Rejonem Lotowym lub w jakiej STREFIE

 Okręgowej Oddział będzie

uczestniczył w danym locie,

inne informacje.

1

2017-04-30

Pajęczno

130

A-A

NIE

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

2

2017-05-07

Wieluń

160

A-A

NIE

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

3

2017-05-14

Syców

220

A-A

NIE

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

4

2017-05-21

Wschowa-1

330

A-B

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

5

2017-05-28

Wschowa-2

330

A-B

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

6

2017-06-04

Ludwigsfelde-1

530

B-C

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA,REJONOWA

7

2017-06-11

Ludwigsfelde-2

530

B-C

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA,REJONOWA

8

2017-06-18

Ludwigsfelde-3

530

B-C

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA,REJONOWA

9

2017-06-25

Wschowa-3

330

A-B

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

10

2017-07-01

Uelzen-1

730

C-M

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA,OKRĘGOWA -0171,0179,0183,0444,0455,0485

11

2017-07-09

Wschowa-4

330

A-B

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

12

2017-07-15

Uelzen-2

730

C-M

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA,OKRĘGOWA -0171,0179,0183,0444,0455,0485

13

2017-07-23

Wschowa-5

330

A-B

TAK

TAK

LISTA ODDZIAŁOWA

14

2017-07-29

Bruksela

1150

C-M

-

 

TAK

 

OKRĘG KIELCE

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6360

 

 

 10

13 

OK.! 

 

Zestawienie lotów w Kategoriach do Mistrzostw Polski:

Ilość

 

Loty w Kategorii A - Mistrzostw Poslki (100-400 km) max.9

8

OK.

Loty w Kategorii B - Mistrzostw Poslki (300-600 km) max.9

8

OK.

Loty w Kategorii C - Mistrzostw Poslki (pow.500 km) max.9

5

OK.

Loty w Kategorii M - Mistrzostw Poslki (pow.700 km) max.9

2

OK.

Loty zaliczane do Generalnego Mistrzostwa Polski

10

OK.

                                 
                                                                 PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH NA 2017 R 
                                                                     ODDZIAŁ 0455 DALESZYCE-MORAWICA

LP

DATA LOTU


MIEJSCOWOŚĆ


ODLEGLŚĆ

DZIEŃ

PUNKTY

WSPÓŁZAWODNICTWO

LOT ZALICZANY

1

20-08-2017

PAJĘCZNO

140 KM

Niedziela

40

5z40

7 z CAŁOŚCI

A/MP

ODDZIAŁ          A/MP        

2

27-08-2017

PAJĘCZNO

140 KM

Niedziela

40

5z40

7 z CAŁOŚCI

A/MP

ODDZIAŁ         A/MP         

3

03-09-2017

WIELUŃ

160 KM

Niedziela

40

5z40

7 z CALOŚCI

A/MP

ODDZIAŁ       A/MP       

4

10-09-2017

SYCÓW

220 KM

Niedziela

40

5z40

7 z CAŁOŚCI

A/MP

ODDZIAŁ         A/MP         

5

17-09-2017

MASŁÓW

260 KM

Niedziela

40

5z40

7 z CAŁOŚCI

A/O

ODDZIAŁ

6

24-09-2017

GORZÓW WIELKOPOLSKI

440 KM

Niedziela

 

 

 

 

OKRĘG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO GOŁĘBI MŁODYCH ODDZIAŁU 0455 DAL-MOR NA 2017 ROK

 

ODDZIAŁ 0455 DAL-MOR ORGANIZUJE 5 LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH W KATEGORIACH

 •         OPEN C  
 •         MP                                                                                                                       

1.      W KATEGORII OPEN C UDZIAŁ BIORĄ GOŁĘBIE Z CAŁOŚCI SPISU PUNKTY ZDOBYWA PIERWSZE 7 GOŁĘBI Z LOTU O KOŃCOWEJ LOKACIE STANOWIĆ BĘDZIE SUMA PUNKTÓW ZDOBYTYCH PRZEZ TE GOŁĘBIE WE WSZYSTKICH LOTACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ .


2.   MISTRZOSTWO POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH  ZGODNIE Z REGULAMINEM  MP  PUNKTY ZDOBYWA PIERWSZE 8 GOŁĘBI Z 15 WYTYPOWANYCH NA DANY LOT O KOŃCOWEJ LOKACIE STANOWIĆ BĘDZIE SUMA PUNKTÓW ZDOBYTYCH PRZEZ TE GOŁĘBIE WE WSZYSTKICH  ODBYTYCH LOTACH  ZORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYŻEJ WYMIENIONYCH KATEGORIACH UPRAWNIONY JEST KAŻDY HODOWCA ODDZIALU 0455 DAL-MOR KTÓRY ZŁOŻY SPIS GOŁĘBI MŁODYCH  W TERMINIE USTALONYM PRZEZ ZARZĄD ODDZIAŁU .

 

 

REGULAMIN


 współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału 0455 Daleszyce - Morawica obowiązujący w 2017 roku

 

   Oddział Daleszyce - Morawica organizuje 13 lotów gołębi dorosłych w kategoriach:

 • A - B - C - M

 • Open 50

 • Open C

 • Super Mistrz

 • Typowane

   

 1. Kategoria - A - zalicza 4 gołębie, które zdobyły po 5 konkursów w lotach od l00 do 400 kkm.

  Łączny kilometraż na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 600 kkm.

 2. Kategoria - B - zalicza 4 gołębie, które zdobyły po 4 konkursów w od 300 do 600 kkm.

  Łączny kilometraż na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 1200 kkm.

 3. Kategoria - C - zalicza 3 gołębie, które zdobyły po 3 konkursy w lotach od 500 km.

  Łączny kilometraż na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 1500 kkm

 4. Kategoria - M - 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 kkm.

 

*Konkurs zdobyty przez głębia w danym locie może być zaliczony tylko do jednej kategorii*

 

             W wyżej wymienionych kategoriach udział biorą gołębie tylko z listy Open 50

 

 1. O kolejności lokat współzawodnictwa lotowego w kategoriach A-B-C-M decyduje suma wykładnika wydolności lotowej gołębia /coefficientów / uzyskanego przez poszczególne gołębie na określonych dystansach, im mniejszy coefficient tym lokata wyższa.

 2. Kategoria * Open 50* w kategorii tej udział biorą gołębie z listy startowo-zegarowej z pozycji od l do 50 *. Punkty zdobywa pierwsze 5 gołębi. O końcowej lokacie decyduje suma zdobytych punktów.

 3.     Kategoria *Open C* /całość spisu /- we współzawodnictwie tym biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na liście startowo-zegarowej. Pierwsze 7 gołębi zdobywa punkty. O końcowej lokacie decyduje suma zdobytych punktów.

 4. Kategoria *Super Mistrz* (suma punktów z kat. Open 50 gołębie dorosłe i punktów z kat. Open 40 gołębie młode).

 5. Kategoria -Typowane - w kategorii tej biorą udział gołębie z listy Open 50.Obowiązuje seria z 5/10 o końcowej lokacie decyduje suma zdobytych konkursów.

 6. W każdej kategorii nagrodzeni zostaną; mistrzowie /puchary i dyplomy/oraz 30 przodowników /dyplomy/.

 7. Z każdego lotu 3 pierwsze gołębie zostaną nagrodzone dyplomami.

  Z lotów Uelzen 1-2 trzy pierwsze gołębie zostaną nagrodzone dyplomami i statuetkami.

 8. W kategorii najlepszy lotnik roku zostaną nagrodzone:

 • 3 najlepsze samce dorosłe - dyplomy i puchary

 • 3 najlepsze samice dorosłe - dyplomy i puchary

 • 3 najlepsze samce roczne - dyplomy i puchary

 • 3 najlepsze samice roczne - dyplomy i puchary

 • Gołębie, które zdobędą minimum 10 konkursów nagrodzone zostaną dyplomami i statuetkami.

 • O zajętym miejscu w tej kategorii decydują zdobyte konkursy i punkty gołębia.

 1. Hodowca zobowiązany jest do włożenia na każdy lot w kat.Open 50, Open C, Typowane minimum  l -go gołębia.

                 W przypadku nie włożenia gołębia na któryś z lotów nie zostanie sklasyfikowany

                 w końcowym współzawodnictwie w kategorii * Open 50 * i * Open C *oraz w kat.Typowane.

 1. W lotach mogą brać udział tylko gołębie umieszczone na liście startowo - zegarowej.

 2. Harmonogram przyjmowania gołębi ustala Zarząd Odzialu  uwzględniając 30 minut przed przyjazdem kabiny. Dane te zostaną przekazane Zarządom Sekcji.

 3. Ustala się wspólną dla wszystkich Sekcji godzinę otwarcia zegarów tj.:

  a)  loty w kategorii A-B na godzinę 18.00

b)  loty w kategorii C na godz. 20.00
                 c)  z lotu w kategorii M na godz. 22.00

 1. Jeżeli któraś z Sekcji nie spełni warunków punktu wkładania tj. 100 szt. gołębi, 10-ciu hodowców
  i 10 zegarów, należy ustalić z Zarządem Oddziału inną Sekcję do wkładania gołębi na
  następny lot.

 2. Zobowiązuje się ostatni punkt wkładań /Sekcja/ do pojenia gołębi przed wyjazdem w trasę.

 3. Hodowca biorący udział w niniejszych współzawodnictwach składa w macierzystym Oddziale w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis gołębi dorosłych

 4. Regulamin niniejszy jest ściśle powiązany z obowiązującymi w 2017 roku Regulaminem Lotowo - Zegarowym oraz pozostałymi Regulaminami wydanymi przez Zarząd Główny PZHGP w Chorzowie, Zarząd Okręgu Kielce i Regionu IV - Kraków.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                     

V-ce Prezes d/s lotowych                                                     Za Zarząd                                                     Prezes          Plan lotów gołębi dorosłych Oddziału Daleszyce - Morawica na 2017 rok
L.p.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość

Kategoria /

Punkty

Seria

Seria

Uwagi 

1

30/04/2017

Niedziela   

Pajęczno

Lista oddziałowa

130

A - 20

5 z 50

7 z całości

 MP

2

07/05/2017

Niedziela

Wieluń

Lista oddziałowa

160

A - 20

5 z 50

7 z całości

 MP

3

14/05/2017

Niedziela

Syców

Lista oddziałowa

220

A - 20

5 z 50

7 z całości

 MP

4

21/05/2017

Niedziela

Wschowa 1

Lista oddziałowa

330

A-B - 40

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

5

28/05/2017

Niedziela

Wschowa 2

Lista oddziałowa

330

A-B - 40

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

6

04/06/2017

Niedziela

Ludwigsfelde1

Lista oddziałowa, rejonowa

530

B-C - 60

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

7

11/06/2017

Niedziela

Ludwigsfelde2

Lista oddziałowa, rejonowa

530

B-C - 60

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

8

18/06/2017

Niedziela

Ludwigsfelde3

Lista oddziałowa, rejonowa

530

B-C - 60

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

9

25/06/2017

Niedziela

 Wschowa 3

Lista oddziałowa

330

A-B - 40

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

10

01/07.2017

Sobota

 Uelzen 1

Lista oddziałowa, rejonowa, okręgowa

730

C-M - 80

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

11

09/07/2017

Niedziela

 Wschowa 4

Lista oddziałowa

330

A-B - 40

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

12

15/07/2017

Sobota

  Uelzen 2

Lista oddziałowa, rejonowa, okręgowa

730

C-M - 80

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

13

23/07/2017

Niedziela

 Wschowa 5

Lista oddziałowa

330

A-B- 40

5 z 50

7 z całości

 MP,IM,GMP

14

 29/07/2017

 Sobota

 Bruksela

Lista okręgowa

1150 

     C-M

-

 Lot okręgowy,MP

 

Razem                                                                                                    A- 8 lotów

                                                                                                                B- 8 lotów

                                                                                                                C- 5 lotów

 

 Lot 14- Bruksela -  nie zalicza się do współzawodnictwa  oddziałowego M- 2 loty

 
 


                                                                                                                                                              

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  © www.mojahodowla.net

 L