PZHGP ODDZIAŁ 0455 DALESZYCE - MORAWICA
   www.dalmor0455.dobrahodowla.pl
  Dzisiaj imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon
  
 
Administrator: Wiesław Filip
 » STRONA GŁÓWNA
 » ZARZĄD ODDZIAŁU
 » KONTAKT
 » AKTUALNOŚCI
 » SEKCJE
 » NASI HODOWCY
 » WYKAZ OBRĄCZEK
 » PLAN LOTÓW
 » > TWOJE WYNIKI LOTOWE >
 » WSPÓŁZAWODNICTWA
 » WYNIKI LOTÓW
 » ARCHIWUM LOTÓW
 » FILMY
 » GALERIA
 » CIEKAWE STRONY
 » O AUTORZE
 » REGULAMINY PZHGP
 » DRUKI
 » GOŁĘBIE ZNALEZIONE
 » GOŁĘBIE ZAGUBIONE
 » ARCHIWUM


Opcje strony
 Strona Startowa

 Do zakładek


Oddziały
Wpisz numer oddziału i naciśnij OK, aby uzyskać o nim informacje.

Tłumaczenie Strony(?)
Odwiedzin: 7342Dodano 2 lutego 2018

                                                                                       Morawica, dn. 01.02.2018 r.

   

Z A P R O S Z E N I E


          Działając na podstawie §52 i §53 Statutu PZHGP Zarząd Oddziału Daleszyce - Morawica zwołuje w dniu 24.02.2018 r. o godzinie 16:00 Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału, które odbędzie się w Centrum Samorządowym w Morawicy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.  Powitanie delegatów oraz zaproszonych gości.

2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.  Wybór Protokolanta.

4.  Wybór Komisji Mandatowej.

5.  Wybór Komisji Wniosków.

6.  Złożenie sprawozdań:

a)   Prezesa Zarządu

b)   V-ce Prezesa ds. Finansowych

c)    Komisji Dyscyplinarnej

d)   Komisji Rewizyjnej

7.  Dyskusje nad złożonymi sprawozdaniami.

8.  Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.

9.  Uchwalenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2018.

10. Rozpatrywanie i uchwalanie przez Delegatów zgłoszonych na piśmie względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków (podjęcie uchwały).

11. Wolne głosy.

12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

  

Sekretarz                    Za Zarząd                             Prezes

  

Otrzymują:

1.      PZHGP Zarząd Okręgu Kielce.

2.      Delegaci Oddziału PZHGP Daleszyce Morawica.

3.      Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

4.      Przewodniczący Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

5.      a/a.

Lista Delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału Daleszyce-Morawica .
OBECNOŚĆ DELEGATÓW NA ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWA !!! 

 

 Wykaz Delegatów Sekcji nr 1 - Daleszyce

1.Bęben Adam

2.Bęben Czesław

3.Cedro Rajmund

4.Dudzik Tomasz

5.Filip Wiesław

6.Furmanek Karol

7.Furmanek Stanisław

8.Grzywa Waldemar

9.Kapela Józef

10. Łukawski Henryk

11.Piotrowski Paweł

12.Rycombel Adam

13.Sabat Jacek

14.Skowroński Zdzisław

15.Wąś Grzegorz

16.Wąś Marian

17.Zięcik Tomasz

 

Wykaz Delegatów Sekcji nr 2 - Morawica

 

1.Adamiec Jacek

2.Basąg Jan

3.Chmielewski Adam

4.Gola Waldemar

5.Kalwat Jan

6.Kołek Arkadiusz

7.Kuc Sylwester

8.Piłat Michał

9.Piłat Piotr

10.Skrzypek Łukasz

11.Paszkiel Bartłomiej

12.Stępień Krzysztof

13.Szewczyk Arkadiusz

14.Ślusarski Leszek

15.Wieczorek Józef

16.Zys Marek

 

Wykaz Delegatów Sekcji nr 3 - Wola Jachowa

1.Czaja Bogdan

2.Stępień Sylwester

3.Parszewski Bogdan

4.Siwoń Jan

5.Burdasz Mieczysław

6.Stępień Tomasz

 
  © www.mojahodowla.net

 L